https://www.hourworld.org/bank/MyNewz.php

Timebank MUNI


Časová banka pro studenty Masarykovy univerzity.


Podmínky užitíOchrana soukromíZapomněli jste heslo?
Updated TOS need to re-accept!

Facebooková skupina

kde se nacházejí nejaktuálnÄ›jší informace
www.facebook.com/ groups/TimebankMuni/.
 

Kontaktní email

timebankmuni@gmail.com

Informace Timebank MUNI

Brno, Česká Republika

143 ČLENŮ 76 HOURS EXCHANGED

Pokud máte nějaké otázky, postřehy nebo návrhy, rádi je uslyšíme!

Security Image

Vítejte v systému Timebank MUNI!

Timebanking (časové bankovnictví), je způsob, jak získávat a zároveň dávat, bez nutnosti používat peníze. Spojuje lidi, kteÅ™í mají co dát (což jsou podle našeho názoru všichni) a umožňuje jim využít jejich talent, znalosti a schopnosti ve prospÄ›ch ostatních a zároveň získat to, co sami potÅ™ebují. MÄ›nou v systému je jedna hodina, čas každého člena je stejnÄ› hodnotný.Jak to funguje?
Každý, kdo se chce zapojit, napíše co by rád dÄ›lal pro ostatní, a co by chtÄ›l, aby ostatní dÄ›lali pro nÄ›ho. Pokud napÅ™íklad budu nabízet, že nÄ›koho doučím angličtinu, ozve se mi Jana, která chce doučit. Domluvím se s Janou, dvÄ› hodiny ji doučuji. Hurá, právÄ› jsem si vydÄ›lala své první dvÄ› hodiny. Ty pak můžu utratit za libovolnou nabízenou službu od jiného člena Timebanky. NapÅ™íklad za opravu kola, kterou nabízí Petr. Nezáleží na tom, jak náročná činnost kterou si vyměňujeme byla, jde o čas, který jsme nad ní strávili.

Prosíme, použijte pÅ™i registraci univerzitní e-mail, abychom si mohli ověřit, že jste studenti (absolventi, vyučující, zamÄ›stnanci, ...) Masarykovy univerzity. DÄ›kujeme!

Novinky

1. 5. 2016
O web už se dál nestaráme a nabídky na nÄ›m nejsou pÅ™íliš aktuální, pokud se i pÅ™es to chcete zapojit a systém prozkoumat, jste vítáni!
23. 5. 2015
O projektu Timebank MUNI se můžete více dozvÄ›dÄ›t mimo jiné i z nÄ›kolika článků, které byly publikovány napÅ™. na zpravodajském on-line deníku Stisk, studentském portálu LeMur, webu Flek.cz nebo v kvÄ›tnovém čísle tištÄ›ného Mesíčníku Masarykovy univerzity. :-)
18. 5. 2015
Pokud zjistíte, že vám e-mail ze systému pÅ™išel do složky Spam, prosíme, označte tento e-mail jako chybnÄ› rozpoznaný spam (pokud s tím tedy souhlasíte :-)). Pomůže nám to, dÄ›kujeme.
28. 3. 2015
V současné dobÄ› se stává, že e-maily ze systému - tzn. o registraci, aktivaci účtu apod., pÅ™ichází do složky spam, proto si ji prohlédnÄ›te. Všechny registrace se snažíme potvrzovat co nejdÅ™íve. NÄ›jakou dobu poté trvá, než se pÅ™idání nového člena projeví na serveru. Proto mÄ›jte strpení :)

Pokud web nemáte česky, ve svém účtu (account - profile - na stránce dole) si můžete češtinu nastavit.

Za nedostatky se omlouváme, snažíme se je napravit.